ASTRONOMIJA: po nuotrauką kasdien
astronomija
pažink Visatą!
- -
     
 Šios dienos nuotrauka 
 Geriausiai įvertintos nuotraukos
yraVisatos enciklopedija
 

Žvaigždės
NGC 1531/2: sąveikaujančios galaktikos.
NGC 1531/2: sąveikaujančios galaktikos. Šis įspūdingas sąveikaujančių galaktikų poros vaizdas buvo sukurtas 8 metrų skersmens pietiniu „Dvynių“ teleskopu (Gemini South Telescope) ant Serò Pačon (Cerro Pachon) kalno, Čilėje. NGC 1531 galaktika šviesiu branduoliu matoma...
Žvaigždžių spiečiai
Ar juodosios bedugnės gali gimti tamsoje?
Ar juodosios bedugnės gali gimti tamsoje? Manoma, kad juodoji bedugnė atsiranda po įspūdingo supernovos sprogimo susitraukus milžiniškos žvaigždės branduoliui. Tokiu ypatingai didelės energijos susitraukimu dažniausiai paaiškinami ir paslaptingi kosminių gama spindulių pliūpsniai ....
Ūkai
Dulkėtasis NGC 1333.
Dulkėtasis NGC 1333. Dulkėtasis ūkas NGC 1333 regimojoje šviesoje matomas kaip atspindžio ūkas - nežemiškų žydrų atspalvių, kuriuos nulieja nuo dulkių atsispindinti žvaigždžių šviesa. Tačiau ilgesnių - infraraudonųjų - šviesos bangų vaizdas...
Žvaigždėdara
Rentgeno spinduliai iš milžiniško žvaigždėdaros lopšio NGC 604.
Rentgeno spinduliai iš milžiniško žvaigždėdaros lopšio NGC 604. Neaprėpiamoje tolybėje, kaimyninėje galaktikoje M33, iš kurios šviesa mus pasiekia per 3 milijonus metų, plyti milžiniškas žvaigždėdaros lopšys NGC 604, beveik šimtą kartų už Oriono ūką didesnio skersmens –...
Supernovos
Supernovos liekana N132D optiniuose ir rentgeno spinduliuose.
Supernovos liekana N132D optiniuose ir rentgeno spinduliuose. Tūkstančiams metų praėjus po žvaigždės sprogimo, jos besiplečianti liekana vis dar šviesiai spindi visose spektro dalyse. Taip atsitiko ir supernovos liekanai N132D, esančiai kaimyninėje Didžiojo Magelano Debesies galaktikoje. Po...

-
Svetainę redaguoja Indrė. Draugai Kumelė.lt.